לוגו שפילינגר משרד עו"ד

רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בדיקת הריון

רשלנות רפואית בלידה הינה רשלנות רפואית קשה וכואבת. רגע שאמור להיות המשמח ביותר בחיי ההורים, הופך בכמה רגעים לאסון. את הנזק שנגרם בעקבות הרשלנות ספק אם אפשר יהיה לתקן, אולם תוכלו לקבל את הפיצויים המגיעים לכם ולתינוק או לתינוקת שלכם במסגרת תביעת רשלנות רפואית בלידה. בכך ניתן להקל במידת מה על הקשיים החדשים שנוצרו למשפחתכם עקב הרשלנות שהתרחשה בזמן הלידה.

רשלנות רפואית: עוולת הרשלנות

לפני שנצלול אל תחום הרשלנות הרפואית בלידה עצמו, יש להקדים ולכתוב כמה מילים על עוולת הרשלנות ככלל ועל רשלנות רפואית בפרט. רק באמצעות היכרות עם יסודות עוולת הרשלנות, נוכל להבין מהי למעשה רשלנות רפואית בלידה.

עוולת הרשלנות הינה עוולה נזיקית, הקבועה בפקודת הנזיקין. עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות עיקריים: התרשלות, נזק וקשר הסיבתי.

1.התרשלות: התרשלות מוגדרת כפעולה או הימנעות מביצוע פעולה (מחדל) החורגת מהסטנדרט המצופה מאדם סביר באותן הנסיבות. התרשלות מוגדרת גם כהפרה של חובת הזהירות כלפי אחר. אם כן, התרשלות היא מצב בו אדם או בעל מקצוע פועלים באופן לא זהיר, או בלתי סביר, כלפי האחר.

2.נזק: היסוד השני של עוולת הרשלנות הוא יסוד הנזק. לא די להוכיח כי אדם התרשל. לשם קבלת פיצויים, יש להוכיח בנוסף להתרשלות כי נגרם נזק. חשוב להבין שהפיצוי בתביעות נזיקין המבוססות על עוולת הרשלנות, ניתן עבור הנזק שנגרם כתוצאה מההתרשלות. לא מדובר בעונש או עיצום כספי על קרות ההתרשלות עצמה.

3.קשר סיבתי: יסוד הקשר הסיבתי הינו היסוד המחבר בין שני היסודות הקודמים. רשלנות מתקיימת רק אם ניתן להוכיח כי הנזק נגרם בעקבות ההתרשלות. במידה והנזק היה נגרם גם ללא ההתרשלות, הרי שלא מתקיימת לגביו עוולת הרשלנות והמזיק לא יהיה חייב בתשלום פיצויים באותו מקרה.

זו הייתה היכרות קצרה, אם כן, עם עוולת הרשלנות. כעת נתמקד ונסביר מהי רשלנות מצדו של גורם מטפל במתן טיפול רפואי: רשלנות רפואית היא מצב בו הרופא (או איש צוות רפואי אחר) מתרשל, כלומר פועל באופן לא זהיר או לא סביר כלפי מטופל, וכתוצאה מכך נגרם למטופל נזק.

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחום רפואי, ובכל שלב בפרוצדורה הרפואית. במאמר זה נתמקד ברשלנות רפואית הקשורה בלידה.

רשלנות רפואית בלידה

כפי שניתן להבין, רשלנות רפואית יכולה להתרחש גם בלידה. ניתן לחלק את תחום הרשלנות רפואית בלידה למספר אפיקים עיקריים.

סוג אחד של רשלנות בלידה הוא רשלנות באבחון מוקדם של סיכונים להליך הלידה עצמה. למשל, כשל בלתי סביר בקבלת החלטה לצרף רופא מומחה נוסף לחדר הלידה, החלטה לא נכונה לבצע לידה “רגילה” במקום ניתוח קיסרי או לידת ואקום, וכן הלאה. הדבר עלול להוביל להתנהלות שגויה של הצוות המטפל בזמן הלידה, ומכאן לסיבוכים בלידה ולנזקים לאם או לתינוק.

כאמור, ישנם תרחישים אותם צריך לזהות לפני הלידה ולהיערך אליהם בהתאם. כך, למשל, אם רופאים לא זיהו כי מוטת הכתפיים של העובר רחבה או כי משקלו עולה על 4 ק”ג וכתוצאה מכך לא הפנו את היולדת לניתוח קיסרי, בניגוד למצופה מהם, עשויה להיות בכך התרשלות.

במידה ולא ייגרם כל נזק בלידה, לא ניתן יהיה לתבוע את בית החולים מכיוון שעוולת הרשלנות לא תתקיים על כל יסודותיה. אולם אם ייגרם נזק, חס וחלילה, לאם או לתינוק, כתוצאה מההתרשלות הנ”ל, תהיה זו ככל הנראה רשלנות בלידה המצדיקה הגשת תביעת רשלנות רפואית.

ישנם מקרים בהם על הרופאים לבדוק את האישה ואת העובר כל זמן קצוב במהלך הלידה, כדי לוודא שלא מתפתחים תסביכים בלידה. במידה ויתפתח תסביך, האישה תובהל במהירות אל חדר הניתוח ותלד בניתוח קיסרי. כאשר האישה לא נבדקה בתדירות הרצויה ובעקבות כך נגרם נזק, ניתן יהיה להגיש תביעת רשלנות רפואית בלידה באמצעות עורך דין רשלנות רפואית בלידה.

כאמור, ייתכנו גם מצבים בהם במהלך הלידה עצמה יתרחש נזק לעובר אשר הרופאים והאחיות יכלו למנוע. כאשר היה מצופה מהם, לפי סטנדרט ההתנהגות הסביר המצופה מהם, למנוע את הנזק והם לא מנעו אותו, הרי שהם התרשלו.

הנזקים שיכולים להיגרם ליולדת ולתינוק עקב רשלנות רפואית בלידה הנם שונים ומגוונים מאוד. ניגע כעת במספר דוגמאות לנזקים אפשריים כאלו.

לייעוץ והערכת סיכויי התביעה

שיתוק מוחין

שיתוק מוחין או בלעז: Cerebral Palsy (CP) יכול להיגרם באופן טבעי כתוצאה מהריון לא תקין, אך במקרים אחרים הוא עלול להיגרם כתוצאה מהתרשלות בטיפול ביולדת לקראת הלידה ובמהלכה.

  • כאשר לא ניתנה תשומת לב לתלונות מסוימות של היולדת לקראת הלידה;
  • כאשר הצוות הרפואי לא התייחס לסימני מצוקה עוברית כמו סימנים במוניטור של האטה בקצב הלב של העובר;
  • כאשר העובר נתקע זמן רב מדי בתעלת הלידה בלי שהצוות הרפואי יפנה להליך של ניתוח קיסרי חירום או לידה מכשירנית (ואקום, מלקחיים);
  • כאשר נגרמת ליילוד חבלת ראש בהליך לידה אגרסיבי או עקב נפילה מידי המיילדת;
  • וכן במקרים נוספים, עלולה להיגרם אצל היילוד פגיעה מוחית קשה המובילה לשיתוק מוחין.

שיתוק מוחין (CP) יכול להתבטא סימפטומים שונים כמו מגבלות תנועה חמורות, פגיעה בשמיעה ובראייה, קשי דיבור, קשיי הליכה, לקות שכלית ופגיעה בכישורים קוגניטיביים, בעיות הורמונליות וסימפטומים אחרים נוספים.

במקרים רבים, CP מוביל לנכויות חמורות ולמצב סיעודי של היילוד. במידה ושיתוק המוחין נגרם כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה, היילוד והוריו עשויים להיות זכאים לסכומי כסף גדולים כפיצויי על נזקים אלו.

שיתוק על שם ארב

פגיעה גופנית נוספת שלעיתים נגרמת עקב רשלנות רפואית בלידה היא Erb’s Palsy (שיתוק על שם ארב). מדובר בפגיעה בשורשי עצב בעמוד השדרה הצווארי בחוליות C5, C6 שגורמת לחולשת שרירים עד כדי שיתוק מוחלט של שרירי היד.

פגיעה זו עלולה להיגרם כתוצאה משימוש בטכניקה שגויה בלידה כגון שימוש בכוח רב למשיכת העובר מתעלת הלידה, או ביצוע לקוי של לידת ואקום. מצבים אלו עשויים במקרים מסוימים להצדיק הגשת תביעת רשלנות בלידה.

פגיעה בגולגולת ופיגור שכלי

במקרים מסוימים בהם היולדת סובלת ממחלת ריאות או לב או כאשר קיימת מצוקה עוברית, הצוות הרפואי ממליץ לבצע לידה מכשירנית, כלומר להשתמש במכשירי עזר ליילוד העובר כמו מכשיר וואקום או מלקחיים. ביצוע לא מקצועי של הליכים אלו עשוי לגרום לפגיעות בגולגולת היילוד.

רשלנות רפואית במהלך לידה מכשירנית עשויה גם לחשוף את העובר גם לדימומים תוך מוחיים ולהגביר את הסיכון להיווצרות מוגבלות שכלית התפתחותית.

לייעוץ והערכת סיכויי התביעה

הליכי זירוז לידה

מקרים נוספים בהם עלולה להתרחש רשלנות רפואית בלידה, קשורים להליכי זירוז הלידה. החלטה שגויה ובלתי סבירה מבחינה רפואית, על ביצוע זירוז לידה, או על הימנעות מביצוע זירוז לידה, או בחירת הליך זירוז לא נכון עשויה לשמש בסיס לתביעת רשלנות במידה ונגרם נזק ליולדת או ליילוד. במסגרת תביעה יהיה צורך להוכיח שההחלטה לגבי הבחירה בהליך, נעשתה ללא הצדקה רפואית או שלא בהתאם לנסיבות.

רשלנות רפואית בלידה תינוק בלידה

רשלנות בלידה הגורמת למות התינוק

לצערנו, לעתים מתרחשים מקרים קשים של רשלנות רפואית בלידה, אשר מובילים לפטירתו של היילוד מעט לאחר הלידה. אנו מטפלים במקרים קשים ומורכבים של סיבוכי לידה כאלו, ומלווים את ההורים השכולים לאורך ההליך ברגישות רבה ובמקצועיות.

תביעת רשלנות רפואית בלידה

במקרה בו נגרם נזק רפואי משמעותי או חלילה מוות ליולדת או לתינוק עקב הלידה, מומלץ לבדוק מול עורך דין מומחה ברשלנות רפואית ולברר האם הנזק הרפואי קשור לאופן ההתנהלות של הצוות הרפואי לאורך ההיריון והלידה. מבחינת החקיקה והפסיקה, אין הבדל בין רשלנות רפואית בהריון או בלידה לבין רשלנות רפואית בכל תחום אחר ויש להוכיח את שלושת יסודות עוולת הרשלנות הבסיסיים: התרשלות, נזק, והקשר הסיבתי ביניהם.

במילים אחרות, יש להוכיח שהנזק הרפואי נגרם כתוצאה מההתרשלות של הצוות הרפואי המטפל.

תביעות רשלנות רפואית בלידה דורשות מיומנות רבה וניסיון מקצועי בנישה מורכבת זו של עולם הרשלנות הרפואית. בתי המשפט לא ממהרים להכיר בהתרשלות הרופאים או בקשר הסיבתי שבין הרשלנות לבין הנזק.

אשר על כן, מומלץ לבחור בעורך דין מתאים ומבוסס, אשר מטפל במו ידיו בתיק שלכם ומסוגל להתמודד היטב מול עורכי הדין המייצגים את המוסדות הרפואיים. אמנם כל תביעה שונה מקודמתה ויש להתאים את התביעה למאפיינים הייחודיים של התיק, אך ככלל, עורך דין המנוסה בתחום יידע לעבוד טוב יותר עם המומחים הרפואיים.

לייעוץ והערכת סיכויי התביעה

רשלנות רפואית בלידה פיצויים

חשוב לציין כי הפיצויים הכספיים בתביעות רשלנות בלידה, אינם משולמים מכיסו הפרטי של הרופא המטפל אלא מכיסה של חברת הביטוח המבטחת את בית החולים.

לעובדה זו שני יתרונות משמעותיים. ראשית, תביעות רשלנות בלידה הן תביעות בסכומים גבוהים, שהרופא לא יכול לשלם בעצמו אילו היה נדרש לכך. חברת הביטוח יכולה לשלם סכומים כאלו ולצורך זה ממש, בית החולים משלם עבור ביטוח מקצועי יקר.

יתרון שני לכך שחברת הביטוח נושאת בתשלום הפיצוי, הוא שלא תצטרכו להרגיש כי תביעתכם פוגעת כהוא זה בעבודת הקודש של הרופאים. תוכלו לנתק בין הערכתכם הכנה לצוות הרפואי לבין הפיצוי המגיע לכם מחברת הביטוח של בית החולים.

כאן יכנס טופס יצירת קשר
טווח הפיצויים רחב מאוד ותלוי בנזקים ובנסיבות הייחודיים לכל מקרה. עם זאת, ניתן לומר שבתי המשפט אינם מקלים ראש בנזקי גוף שנגרמו לילדים רכים עקב רשלנות. ככל שהנזק הגופני חמור יותר, סכומי הפיצוי בדרך כלל יהיו גבוהים יותר. גם במקרים של פטירת התינוק או פטירת היולדת עקב רשלנות בלידה, הפיצויים שישולמו נקבעים לפי נסיבות אישיות שונות.
בטיפול בתביעות נזיקין ככלל ובתביעות רשלנות רפואית בפרט, נהוג לגבות שכר טרחה “באחוזים”, כלומר בהתאם להצלחה בתביעה. שכר הטרחה המקובל כיום נע בין 20% לבין 25% לפני מע”מ, מסך הפיצוי המתקבל בתביעה.

תוכן עניינים

Picture of אודות עו"ד ערן שפילינגר

אודות עו"ד ערן שפילינגר

עו"ד ערן שפילינגר, מייצג נפגעי תאונות ונפגעי רשלנות רפואית בתביעות פיצויים נגד חברות ביטוח ונגד מוסדות רפואיים. משרד עו"ד שפילינגר מוכר כמשרד עורכי דין בולט בתחומי הנזיקין והרשלנות הרפואית.

קראו עוד >>
דילוג לתוכן