לוגו שפילינגר משרד עורכי דין
לשיחת ייעוץ ללא התחייבות :

073-3678500‬

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שמאפשר לנו לבחור מה יקרה ביום בו נהיה סיעודיים ונזדקק לעזרה בניהול הכספים, הנכסים והצרכים הרפואיים והאישיים שלנו. מי שרשאי לערוך יפוי כוח מתמשך, הוא אך ורק עורך דין בעל תעודת הסמכה מתאימה לכך מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מה זה ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2016 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון בא לבטא את היישום חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואופן השפעתו על התחום והזכויות של אנשים עם מוגבלות. הדגש בתיקון זה הוא מעבר ממצב בו טובתו של האדם נקבעת על ידי קרובי משפחתו המטפלים בו, למצב בו טובת האדם נקבעת על ידיו מראש, מרצונו החופשי, כשהוא מסוגל לתכנן את עתידו ולקבל החלטות עבור עצמו.

עד למועד החלת תיקון זה לחוק, ניתן היה למנות אפוטרופוס רק לאדם שכבר אינו כשיר לנהל את עניינינו, במסגרת ההליך בבית משפט. ייפוי כוח מתמשך נועד לאותם מצבים בהם יש לאדם מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו ושתהיה מסוגלת לטפל בו בהתאם להנחיות שהוא עצמו קבע מראש, כאשר יבוא היום בו הוא לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו.

בשונה מצוואה בה אנו בוחרים מראש כיצד יתחלק הרכוש שלנו לאחר המוות, ייפוי כוח מתמשך עוסק בטיפול בנו ובנכסים שלנו בעודנו בחיים. בייפוי כוח מתמשך ניתן להחליט מראש מי יטפל ברכוש שלנו ובצרכים האישיים והרפואיים, ולקבוע הוראות מחייבות לגבי אותו טיפול.

לדוגמה, ניתן לקבוע שהילד הבכור ידאג לחשבון הבנק אך הוא לא יהא רשאי להוציא ממנו כספים מעל סכום מסוים, בלי אישור של אחיו הצעיר. במקביל ניתן להסמיך דווקא את האחיינית שלנו לקבל החלטות הנוגעות לעניינים רפואיים (כמו לחתום על טפסי הסכמה לניתוח), ולקבוע שהחבר הקרוב איתו שירתנו בצבא יהיה מוסמך לטפל לנו בענייני ביטוח לאומי וטיפול סיעודי.

חשוב מאוד להבין: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו למנוע מאדם אחר את האפשרות להשתלט עלינו כאפוטרופוס. בית המשפט לא ימנה לנו אפוטרופוס אם ערכנו ייפוי כוח מתמשך תקין מבעוד מועד. בדרך זו אנחנו בוחרים בעצמנו מי יטפל בנו וברכוש שלנו בבוא היום.

בנוסף, אנחנו קובעים מראש הוראות מדויקות למיופה הכוח, לגבי הניהול השוטף של הרכוש שלנו ושל הצרכים האישיים והרפואיים שלנו. מיופה הכוח לא יוכל לפעול בניגוד להוראות מדויקות אלו. כך תישאר לנו שליטה על עצמנו, על רכושנו ועל רצוננו החופשי, בניגוד למצב בו ימונה לנו אפוטרופוס שאנו נהיה נתונים לחסדיו.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

לצורך הכתיבה והניסוח של מסמך חשוב זה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך מוסמך ולגבש מערכת של איזונים ובלמים שיסייעו למיופה הכוח לפעול באופן הטוב ביותר עבורכם, תוך שמירה על כבודכם וחירותכם כבני אדם בעלי אוטונומיה ורצון חופשי. יש להגדיר אילו החלטות יהיה על מיופה הכוח לקבל בכל הנוגע לניהול רכושו של הממונה לאור מצבו ולמען הטיפול בו.

חשוב להיזהר בשימוש בכספו ונכסיו של המייפה מכיוון שכאשר חותמים על ייפוי כוח מתמשך עלות הטיפול בממנה מוסדר על ידי קרוב המשפחה שמטפל בו. במהלך הטיפול בצרכיו עליו לעשות שימוש זהיר ברכושו ויש להימנע מזליגה של כספו של המייפה להוצאות שאינן חיוניים לטיפול בו. הדבר אינו פשוט במקרים שבהם מי שמונה מכניס את הממנה לתוך ביתו לטיפול בו מסביב לשעון.

הפקדה של ייפוי כוח מתמשך

לאחר חתימה על המסמך אצל עורך דין, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך בצורה מקוונת באתר האפוטרופוס הכללי. הדבר למעשה מהווה תנאי מוקדם לשם הכנסתו לתוקף. לאחר ביצוע ההפקדה יש לשלוח העתק מקורי של ייפוי הכוח בדואר רשום אל משרדי האפוטרופוס הכללי בתוך 14 יום מיום ההפקדה. לחילופין ניתן למסור אותו אישית במשרדי האפוטרופוס הכללי.

חלופה לאפוטרופסות

יפוי כוח מתמשך יכול להיות הליך חלופי למינוי של אפוטרופוס לאחר התדרדרות במצבו של אדם והוא צריך להיעשות מבעוד מועד כאשר הממנה עדיין כשיר מבחינה משפטית. מבחינה משפטית המינוי נותן מענה לאוכלוסיות שונות החוששות מאיבוד האוטונומיה האישית שלהם בעתיד. ההליך פשוט יחסית ובאמצעות ניתן למנוע התערבות של המדינה בחיי המשפחה.

מדובר במסמך משפטי מחייב ויש לציין בו באופן מפורט אילו היבטים יוכל  המיופה לפעול בהם בהתאם למינוי. המינוי יכול לכלול קבלת החלטות גופניות ובריאותיות, החלטות כלכליות ופיננסיות, החלטות חברתיות והחלטות הנוגעות לאופן ניהול רכושו של הממנה וכיצד לעשות בו שימוש לשם רווחתו עם ההתדרדרות הצפויה במצבו.

ניתן לחלק את תחומי האחריות למיופיי כוח שונים ולהגדיר מי יהיה הממונה בכל הנוגע להחלטות בנושאי בריאות ומי יהיה המיופה להחלטות בנושאים הכלכליים. חשוב להתאים את האדם הממונה לסוג המינוי ושהוא יהיה עם הכישורים הנדרשים לכל סוג של החלטה. רקע רפואי וטיפולי עשוי לשמש בסיס למינוי בתחום הרפואי ואילו רקע עסקי עשוי לספק רקע לייפוי כלכלי.

כידוע, טיפול בהורה דמנטי אינו פשוט ובמהלך הטיפול עלולים לצוף מתחים רבים, במיוחד כאשר נטל הטיפול נופל על בן משפחה מסוים. נשיאה בנטל הטיפולי ללא יכולת לקבל את ההחלטות הנחוצות יכול להיות מקור לעימותים במשפחה. ייפוי כוח מתמשך יכול לפתור מצבים מעין אלה ולאפשר למטפל להיות גם האחראי על שאר ההיבטים.

כל עוד מייפה הכוח יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו הייפוי לא נכנס לפעולה והוא אינו תקף. בשלב זה ניתן להגדיר מחדש את המינוי ולעשות שינויים במסמך במידה והממנה מעוניין בכך. בעת ניסוח המסמך בסיוע עורך דין לייפוי כוח מתמשך יש להתאים את תוכנו בהתאם לצרכים ולדרישות של כל מקרה באופן ספציפי.

חוות דעת של מומחה

הליווי של עורכי דין ליפוי כוח מתמשך נדרש על מנת לחזק את משקלו המשפטי של ייפוי הכוח המתמשך ולהגן עליו מפני תביעה לביטולו בבית המשפט. כשיש חשש קל שהלקוח כבר מצוי בתחילתו של מצב דמנטי בטרם הוא ערך ייפוי כוח מתמשך, צריך לדאוג בעת עריכת המסמך להגנות משפטיות ראויות. הדבר צריך להיעשות בהתאם למורכבות של מצבו ולאור רצונו ורצון משפחתו של החולה וטיב מערכת היחסים בתוכה. ניתן לצלם את החתימה וללוות אותה בחו”ד רפואית.

יש להתאים למייפה הכוח את המוחה הנכון בהתאם למצבו ולמחלתו על מנת שיהיה ניתן להגן על תוקפו המשפטי של ייפוי כוח מתמשך בעתיד. חוות דעת פסיכיאטרית או נוירולוגית היא מרכיב חיוני בכל עריכת ייפוי כוח מתמשך לחולים דמנטיים. הגנה משפטית מעין זאת מאפשרת להפחית את הסיכון שהמינוי יסוכל מכיוון שכך ניתן לבסס את כשירותו של המייפה כדין בעת המינוי.

ייפוי כוח מתמשך מחיר

רבים מחפשים בגוגל את המונח ייפוי כוח מתמשך מחיר כמו גם את המונח ייפוי כוח מתמשך עלות ובזה נעסוק כעת. מטעם לשכת עורכי הדין הומלץ בעבר לקבוע תעריף מינימלי מומלץ בסך 5,000 ₪ + מע”מ עבור ייפוי כוח מתמשך אחד, או 7,500 ₪ + מע”מ לייפוי כוח מתמשך לשני בני זוג. עם זאת אין מחיר קבוע לעניין זה. שכר הטרחה תלוי במידת הניסיון של עורך הדין ובמורכבותו של ייפוי הכוח המתמשך הספציפי שלכם.

ייפוי כוח מתמשך הוא לא מסמך גנרי. כלומר, לא מדובר בטופס כללי אחד שמתאים לכולם. ממש לא! עורך דין ייפוי כוח מתמשך תופר את המסמך המשפטי החשוב הזה למידותיכם האישיות. לכל אדם יש נכסים שונים, צרכים רפואיים שונים וצרכים אישיים שונים. לכל אדם יש את הדרך הפרטית שלו בה הוא מעוניין לקבוע שמיופה הכוח יהיה רשאי לנהל את כספיו ואת רכושו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב כל כך, ורצוי לעשות אותו אצל עורך דין מאוד מנוסה ומעודכן בשינויים התכופים בחוק ובנהלי האפוטרופוס הכללי, המתפרסמים חדשות לבקרים. טעויות לא-מקצועיות בייפוי הכוח המתמשך שלכם עלולות לגרום לקשיים לא מבוטלים בבוא היום בו תצטרכו להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש. אנו ממליצים לכם לפנות אל עורך דין שיודע לתת ייעוץ אישי ולרדת איתכם לפרטי פרטים לגבי תכנון עתידכם ולגבי בניה של מערכת איזונים ובלמים נכונה, שתאפשר למיופה הכוח שלכם את מרחב הפעולה הדרוש, ולא מעבר לכך.

סיכום: ייפויי כוח מתמשך

לסיכום הנושא, במאמר זה הסברנו מהו ייפוי כוח מתמשך ולאילו מטרות ומצבים הוא משמש. סמכויותיו של מיופה הכוח יכולות להיות רחבות ביותר על מנת לאפשר לו לפעול במגוון תחומים וסוגיות רלוונטיות או באופן מצומצם ומוגדר תוך חלוקת האחריות בין אנשים שונים. חשוב לכלול במסמך מגבלות שיחולו על אופן התנהלותו של הממונה.

עו”ד ונוטריון ערן שפילינגר, הנו מוסמך מטעם משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) לערוך ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך.

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בכל שאלה שעולה לכם בעניין.

ערן שפילינגר עורך דין

לייעוץ מהיר מעורך דין

תוכן עניינים
עורך דין ייפוי כוח מתמשך
דילוג לתוכן