לוגו שפילינגר משרד עו"ד

הצהרת פרטיות

אנו, במשרד עו”ד שפילינגר, מכבדים את פרטיותך ומחויבים ליידע אותך באופן גלוי, בדבר סוגי המידע אודותיך אותם אנו אוספים ושומרים במאגר המידע שלנו, בעת שאתה גולש באתר האינטרנט של משרדנו.

מדיניות הפרטיות להלן, מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע אודותיך באמצעות אתר אינטרנט זה, מהות המידע הנאסף ואופן השימוש במידע זה. כמו-כן נפרט באיזו דרך אתה יכול להסיר את המידע שנאסף אודותיך.

כל התייחסות ל”אתר”, “אתר אינטרנט זה”, או “אתר משרדנו”, היא לאתר האינטרנט שבכתובת https://www.es-law.co.il על כל הדפים המרכיבים אותו.

חשוב לציין שקיימים באתר קישורים אשר מעבירים את הגולש לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם חלק מאתר מאינטרנט זה. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אחרים כאלו, אפילו אם דרך ההגעה לאותם אתרי אינטרנט, הייתה באמצעות לחיצה על קישור לאתרים כאלו מתוך אתר משרדנו.

בעת השימוש וההרשמה באתר משרדנו, אתה מסכים לכך שנאסוף, נאגור ונשתמש במידע אודותיך באופן המפורט כאן, ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

סוג המידע הנאגר אודותיך

אנו אוספים ואוגרים מספר סוגי מידע אודותיך בעת שימושך באתר, המשמשים אותנו לצרכים שונים:

  1. מידע אנונימי ואינו מזהה (“מידע לא אישי”). מידע לא אישי הוא כל מידע אשר זמין לנו בשעה שאתה משתמש באתר ואינו מאפשר לזהותך. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני אודות פעילותך באתר, לרבות סוג דפדפן האינטרנט בו אתה משתמש, פרטים אודות מערכת ההפעלה של המחשב שלך וכדומה.

  2. האתר משתמש בקבצי Cookies כדי לספק חוויית גלישה תקינה, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר ולצורכי אבטחת מידע. חלק מקבצי ה-Cookies אף יסייעו לנו להפנות אליך מידע פרסומי, גם בשעה בה אינך גולש באתרנו, זאת באמצעות גורמים צד שלישי, כמו Facebook Pixel וכלי פרסום של Google וגורמים אחרים. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ויש באפשרותך להסיר את אופציית קבלת קבצי Cookies בדפדפן בו אתה עושה שימוש בעת גלישה באתרנו.

  3. באפשרותך להירשם למערכת הניוזלטרים (עדכונים עתיים) של אתר משרדנו, וכן באפשרותך לקבל מאיתנו מידע מעניין לפי בחירתך, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר. בנוסף, יש באפשרותך להשאיר לנו הודעה באמצעות האתר, ולבקש שניצור איתך קשר טלפוני או באמצעי תקשורת אחר. לצורך זה, הנך רשאי למסור לנו ואנו נהיה רשאים לאסוף ממך ולשמור פרטים אישיים ומזהים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים נוספים.

על פי חוק, אינך חייב למסור לנו פרטים אישיים כלשהם, ומסירת פרטים אישיים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

חשוב לציין שהשימוש באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי עבורך, ולא נוצרים בינינו לבניך יחסי עורך דין – לקוח במסגרת שימושך באתר. המידע הנאסף / נאגר על ידינו וכן המידע אותו תמסור לנו, אינו חסוי ולא חל לגביו חיסיון עורך דין – לקוח.

מאגר המידע

המידע האישי שייאסף אודותיך ואודות יתר המשתמשים באתרנו, עשויים להישמר במאגר מידע בבעלות משרד עו”ד שפילינגר, המתנהל על פי דין. השימוש באתר ו/או מסירת פרטים אישיים באתר, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע האישי שבמאגר המידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע שנאגר במסגרת השימוש שלך באתר (כל סוג מידע שיתקבל אצלנו, בין אם מידע אישי ובין אם מידע לא אישי) עם קבלנים או נותני שירותים מטעמנו, הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ואספקת השירותים המוצעים לך באתר; במקרה בו נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר; בכל מקרה בו נקבל דרישה או הוראה תקפה לפי דין לשתף מידע זה מכל רשות המוסמכת לתת הוראה כזו; בכל מקרה בו תתגלע מחלוקת בינינו לבינך אשר במסגרתה יעלה צורך סביר לשתף את המידע עם גוף אחר; ובכל מקרה אחר בו יעלה צורך סביר בשיתוף המידע עם גוף אחר.

אבטחת מידע

באתרנו ובשרתי האחסון בהם האתר ומאגר המידע מצויים, מיושמים נהלים עדכניים לאבטחת מידע באמצעות מערכות מתקדמות. מערכות אלו מצמצמות את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית, אך אין באפשרותן למנוע חדירה שכזו באופן מוחלט. לכן, משרד עו”ד שפילינגר וכל גורם מטעמו, אינם מתחייבים ששירותי האתר ומאגר המידע יהיו חסינים מפני חדירה בלתי-מורשית למידע הקיים בהם.

פניה לבירור בנוגע למידע ולפרטיות

בכל שאלה, ברירו או בקשה הנוגעים למידע הנאגר באתר ובאמצעותו, הנכם מוזמנים לפנות אל עו”ד ערן שפילינגר באמצעי התקשורת הבאים:
בטלפון שמספרו 073-3678500
בפקס שמספרו 073-3678400
בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

שינוי מדיניות פרטיות

אנו שומרים על זכותנו לעשות שינויים ועדכונים במדיניות פרטיות זו בכל עת, וללא הודעה מוקדמת. שינויים אלו ייכנסו לתוקף מייד עם עדכון מדיניות הפרטיות באתר, והמשך שימושך באתר יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. לפיכך נבקשך לעיין במדיניות פרטיות זו עם כל שימוש באתרנו.

ערן שפילינגר עורך דין

לייעוץ מהיר מעורך דין

תוכן עניינים
דילוג לתוכן